Ansökan om studieuppehåll vid Institution för biologisk grundutbildning

formID_#047

 

Academic leave of absence

Leave of absence is granted if you meet any of the special conditions stated in the Higher Education Ordinance. If you have other reasons than stated in the statues, your department decides if the leave of absence can be granted. A granted leave of absence gives you a guaranteed return to your studies.

You resume your studies by applying for courses at www.universityadmissions.se the latest 15 April for the Autumn semester and 15 October for the Spring semester. Please contact the study counsellor of the programme at the time of application.

Appeals

If you are denied leave of absence, the decision may be appealed to the Higher Education Appeals Board (Överklagandenämnden för högskolan). The Uppsala University Registrar, registrator@uu.se must receive the appeal within three weeks from the decision. State which decision you wish to appeal and its registration number. The appeal will be registered at Uppsala University and then sent to the Higher Education Appeals Board that will decide in the appeal. 

Illness

In cases of extended illness, please inform your department and speak to a study and
career counsellor about how to make up for the time you have missed.

Do you want to terminate your studies?

Please report it to us by filling in the form for termination of studies, HERE

 

*******************************************************************************************************************************************

 

Studieuppehåll

Behöver du ta ett uppehåll från dina studier på ett program eller en kurs vid institutionen en termin/ett läsår pga tvingande skäl behöver dina skäl styrkas med intyg. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet.

Återkomst görs genom en anmälan till kurser på www.antagning.se, innan 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Kontakta programmets studievägledare i samband med ansökan.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer.

Sjukdom

Om du studerar och blir sjuk ska du inte begära studieuppehåll. Mer information finns på Försäkringskassan.

Vill du avbryta dina studier på programmet för gott?

Anmäl studieavbrott via särskilt avsedd blankett, HÄR 

 

Contact at the department / Kontakt, handläggande institution:

studievagledare@ibg.uu.se

 

 

    • Please note: When you send in a completed form, please stay on the page until you are redirected. Once redirected you will be given a case-ID number for your application. When you have been redirected and given a case-ID number Uppsala University has received your application.

      Observera: När du väl skickar in en ifylld blankett, vänligen vänta på att bli omdirigerad till en tacksida. På tacksidan blir du informerad om ditt ärendenummer. Först när du kommit till tacksidan och tilldelats ett ärendenummer har din ansökan mottagits av Uppsala universitet.