Anmälan om studieavbrott från program vid Institution för biologisk grundutbildning

formID_#046

 

Interruption of studies

If you want to terminate your studies, you should report it to the department through this form. If you wish to finish a course first, you should do so before reporting the break. If you want to resume your studies on the programme after reporting a break, you will need to re-apply through www.universityadmissions.se

Do you want to make a temporary break in your studies?  

Apply for an academic leave of absence by filling in the designated form, HERE

 

**********************************************************************************************************************

 

Studieavbrott

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram så ska du anmäla studieavbrott. Om du önskar avsluta någon kurs innan ditt avbrott måste du göra det innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna? 

Ansök om studieuppehåll via särskild blankett, HÄR

 

Contact at the department / Kontakt, handläggande institution:

studievagledare@ibg.uu.se 

 

  • Please note: When you send in a completed form, please stay on the page until you are redirected. Once redirected you will be given a case-ID number for your application. When you have been redirected and given a case-ID number Uppsala University has received your application.

    Observera: När du väl skickar in en ifylld blankett, vänligen vänta på att bli omdirigerad till en tacksida. På tacksidan blir du informerad om ditt ärendenummer. Först när du kommit till tacksidan och tilldelats ett ärendenummer har din ansökan mottagits av Uppsala universitet.