Ansökan för medel från AI4Research

Blankettnr: 209

AI4Research erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod och vistelse på minst halvtid under en maximal tid om ett år i aktuell forskningsmiljö. Sista ansökningsdag är 31 mars 2022.


Forskningsfälten artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) växer och utvecklas snabbt på en global skala. För att utnyttja de möjligheter som Uppsala universitet har, inrättas ett universitetsövergripande femårigt projekt, med uppdraget att forskningen inom AI/ML ska förnyas, förstärkas och vidareutvecklas. Projektet – AI4Research – ska genom att förena forskare på en gemensam plats under interna sabbatsperioder, samtidigt som de på deltid är kvar på sina hemmainstitutioner, skapa samarbetsytor, bygga förtroendeskapande nätverk och sprida idéer kring forskning och undervisning inom AI och ML.

De forskare som tilldelas medel för en sabbatsperiod förväntas och uppmuntras att ta med sig yngre forskare från sin forskningsmiljö till projektet. Detta kan röra sig om såväl forskare som postdoktorer och doktorander av olika slag. Medföljande forskare förväntas finansieras genom egna externa medel eller fakultetsanslag och inte de medel som AI4Research fördelar. Projektet AI4Research erbjuder arbetsytor för att sådana medföljande forskare ska ha möjlighet att delta i den dagliga verksamheten.

AI4Researchs bidrag motsvarar ett belopp på maximalt 50 % av en heltidstjänst under maximalt 12 månader.


Behörighetskrav:

 • Docentkompetens
 • Huvudsökande eller medsökande av beviljade externa anslag sökta i nationell eller internationell konkurrens relevanta för forskning om AI/ML.
 • Innehavare av en tillsvidareanställning eller anställning som biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället


Ansökan ska innehålla:

 • CV (2 sidor)
 •  publikationslista med 10 publikationer med störst relevans för projektet
 •  projektplan (där man förklarar vad man vill åstadkomma under sin tid vid AI4Research) om högst 3 sidor
 •  prefektintyg enligt mall

Ansökan om sabbatsperiod måste ha skriftligt tillstyrkande från sökandes prefekt/motsvarande chef.


Ansök genom att fylla i och skicka in e-blanketten senast 2022-03-31


Fördelning av platser

AI4Research är till för hela universitetet och forskare från samtliga vetenskapsområden ska finnas inom miljön under hela projekttiden. Fördelningen av medel för sabbatsperioder för forskare ska balanseras mellan respektive vetenskapsområde eftersom projektet finansieras lika av områdena.

Den längsta sabbatsperioden som kan beviljas är ett kalenderår. Kortare sabbatsperioder kan beviljas. Individuella forskare kan ha två perioder på AI4Research, dock inte på varandra följande perioder. AI4Researchs styrgrupp beslutar om tilldelning av medel efter bedömning av granskningsgruppen för AI4Research. Styr- och granskningsgrupperna är sammansatta av medlemmar från Uppsala universitets tre vetenskapsområden.


Sista ansökningsdag: 31 mars 2022.

Frågor besvaras av: Cecilia Alsmark
Innan du kan fylla i ansökan behöver du läsa igenom informationen ovan.

 • 1. Kontaktuppgifter till huvudsökande

 • 2. Bilagor till ansökan

    • 3. Prefektintyg

    • För att din ansökan ska kunna behandlas måste du ha skriftligt tillstyrkande om sabbatsperiod från din prefekt/motsvarande chef.

     Ladda ner och skriv ut nedan prefektintyg. Tillse att prefektintyg fylls i. Skanna därefter in prefektintyget och ladda upp det i uppladdningsrutan nedan.

     Prefektintyg för nedladdning: AI4 Research Prefektintyg

     • Utöver att bifoga det inskannade och underskrivna prefektintyget ovan ska du skicka in originalet med internpostkuvert till:

      Segerstedthuset

      Kansliet för teknik och naturvetenskap

      Cecilia Alsmark

     • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

      Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.