Frågeformulär - Dataskyddsförordningen (GDPR)

Feb 2018

  • Här har du möjlighet att ställa en fråga om dataskyddsförordningen och/eller hur den påverkar dig eller din verksamhet.

    For questions relating to the The General Data Protection Regulation and the way it affects you and your division, please fill out this online form.

  • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän du fått en bekräftelse på att vi tagit emot din fråga. OBS!

    NOTE! Please, do not terminate the browser until your message have been confirmed. NOTE!

  • Du kan beställa ett registerutdrag på vår webbplats.

    Filing a request for personal records is carried out by visiting our website.