Frågeformulär - Dataskyddsförordningen (GDPR)

Feb 2018

  • Här har du möjlighet att ställa en fråga om dataskyddsförordningen och/eller hur den påverkar dig eller din verksamhet.

  • För medarbetare vid Uppsala universitet
  • Om du vill beställa ett registerutdrag gör du det i en särskild rutin längre ner på informationssidan på vår webbplats där du öppnade det här formuläret.
  • Försök att vara så kortfattad och saklig du kan.
  • Med Laglig grund (ibland kallad "Rättslig grund") menas