Begäran om registerutdrag

 • Jag begär härmed ett registerutdrag från Uppsala universitets personuppgiftsbehandling av mina uppgifter enligt informationen i flik 2 "Information".

  I hereby request information about my personal data processed by Uppsala University following the information under tab 2.

   

 • Utan personnummer blir återsökning av personuppgifter svår / Without a Swedish ID-number personal data will be difficult to retrive.
 • Du har rätt till ett registerutdrag per år utan kostnad. I samband med att registerutdraget lämnas ut måste vi säkerställa din identitet genom giltig legitimationshandling.

  Du kan hämta ditt registerutdrag vid myndigheten här i Uppsala eller få det skickat till dig med post till din folkbokföringsadress.

  You have the right to one extract a year of your personal information processed at Uppsala University.

  You can collect it here at the University in person or have it sent to you by mail if we can confirm your identity.

   

 • Välj det alternativ som är mest relevant / Please chose one of the alternatives that is most relevant.
 • Om du inte har något namn så kan du lämna uppgifter om vad studien handlar om här.
 • Ange hur du vill ta del av registerutdraget / Please advice on how you want your registrer extract.
 • Ange din folkbokföringsadress / Please submit your population registration address.
 •  Registerutdrag från Uppsala universitet

  När du begär ett registerutdrag gör vi en sökning på dina personuppgifter (namn och personnummer) i våra centrala register. När vi har ett resultat "registerutdrag" återkopplar vi till dig och du är välkommen att hämta det här hos oss i Uppsala eller få det skickat med post till din folkbokföringsadress. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi behandlar i de system vi återsökt uppgifterna i.

  För att få registerutdraget utlämnat måste vi säkerställa din identitet. Du behöver därför en godkänd legitimationshandling när du hämtar ditt registerutdrag.

  Om du vet att vi behandlar uppgifter i särskilda sammanhang (t.ex. som del i ett forskningsprojekt) så kan du ange det i den begäran.

  Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år.

  Ändringar och radering av uppgifter

  Stämmer inte uppgifterna i registerutdraget så kan vi rätta de felaktiga uppgifterna. Använda det diarienummer du fick i samband med din begäran i kontakten med oss. Vi tar inte emot ändringar per telefon eftersom vi måste veta att det verkligen är du som gör anmälan.

  Uppgifter om dig som finns i allmänna handlingar (t.ex. studiemeritregister, anställningsavtal, rekryteringsärenden) får inte gallras utan särskilda föreskrifter som utfärdas av Riksarkivet. Inom vissa studie- och ekonomiadministrativa områden finns det dock generella gallringsföreskrifter och uppgifter gallras regelbundet när de inte längre behövs för att tillvarata mydighetens eller den enskildes intressen.

  På vår webbplats kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter vid Uppsala universitet.

  Extract of personal data processed by Uppsala University

  When you make a request for extraction of information about personal data processed by Uppsala University, we scan the central systems for the Occurrence value indicate by your name, personal identity number (co-ordination number).

  When there is a result we compile it to a document with the extract “registerutdrag”.

  If you are aware of that your personal data is processed in any context, please advice us in your request.

  Amendment or deletion of data

  If you find information in the extract that is not accurate. You have the right to get the inadequate information amended.

  If there are personal information outside the regulation of public records, you can sometimes request the information to be deleted.

  Please visit our website for information of processing of data at Uppsala University.