Ansökan om studieuppehåll / studieavbrott - musikvetenskap

formID_#117

 • Här kan du:

  • Ansökan om studieuppehåll, vilket gäller för dig som är programstudent. 
  • Anmäla om studieavbrott, vilket gäller för dig som läser fristående kurser.
 • Studieuppehåll och oanmält studieavbrott

   

  Studieuppehåll

  Studieuppehåll med platsgaranti beviljas enligt de särskilda skäl som anges i Högskoleverkets författningssamling (UHRF 2013:3)Studieuppehåll beviljas tidigast efter en termins studier och för en termin i taget (A/R) eller ett år i taget (Master).

  Om studenten anger andra skäl i sin ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas.

   

  Platsgaranti efter beviljat studieuppehåll

  Beslut om beviljat studieuppehåll innebär att studenten har platsgaranti efter studieuppehållet. I beslut om beviljat studieuppehåll ska det framgå när studenten ska återuppta sina studier.

  Om studenten vill komma tillbaka till sina ordinarie studier efter studieuppehållet är det viktigt att man gör anmälan om återupptagande av studier. Inför termin med förkunskapskrav görs anmälan elektroniskt på studentportalen 1-15 april/oktober. Gäller det övriga terminer ska ansökan om återupptagande av studier lämnas in i pappersblankett 1-15 april/oktober.

   

  Överklagande av beslut om studieuppehåll

  Om ansökan om studieuppehåll avslås kan studenten inom tre veckor överklaga beslutet. Överklagan ska skickas till registrator@uu.se. I Överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och diarienumer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas sedan viare till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN) som prövar ärendet. 

  Studieavbrott

  En student som gör ett studieavbrott, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har ingen garanterad plats för att återuppta studierna. Studenten har däremot rätt att återkomma i mån av plats.