Ansökan om anstånd med studiestart (Application for study deferral)

Juni 2018

 • Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten - det vill säga att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin.

  If you are accepted to university studies but are unable to begin at the time the course/programme is scheduled to begin, you can apply to have your studies deferred, meaning that you apply to have your studies begin a later semester.

 • Given (first) and sur- (last/family) name
 • Email address (please ensure it´s correct)
 • Telephone number (including country code if outside Sweden)
 • State which programme/courses your application of deferment applies to
 • How many semesters are you applying to defer your studies by
 • What is your reason for applying for deferral? See below for the documents needed to support your application. Certificates must be official, signed documents supporting your reason for deferral. Be sure to attach these documents to your application.
 • Om sjukdom / Illness:

  Du behöver bifoga aktuellt läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt under avgörande del av terminen.
  (You must attach a doctor’s certificate specifying that you are unable to study during the period you have applied for deferral.)

  Om heltidsarbete / Fulltime employment:

  Du behöver bifoga intyg från din arbetsgivare som styrker att du har ansökt om tjänstledighet men fått avslag, eller intyg om att du önskat att få avsluta din tjänst i förtid men fått avslag.
  (You must attach a certificate from your employer stating that you applied for a leave of absence but were denied, or, that you attempted to give notice prior to the end of your contract, but were denied.)

  Om graviditet / Pregnancy:

  Du behöver bifoga moderskapsintyg som visar beräknat nedkomstdatum.
  (You must attach a maternity certificate showing the estimated date of birth for your child.)

  Om föräldraledighet / Parental leave:

  Du behöver bifoga intyg från Skatteverket som styrker att barnet vid studiestarten inte är äldre än 480 dagar och att du är barnets vårdnadshavare.
  (You must attach a certificate from the Swedish Tax Agency confirming that, at the time your studies are scheduled to start, your child is less than 480 days old and you are the child’s legal guardian.)

  Om vård av nära anhörig / Care of close relatives:

  Du behöver bifoga intyg som styrker de omständigheter du beskriver.
  (You must attach official documentation supporting the circumstances you have described.)

  Om militärtjänstgöring / Military service:

  Du behöver bifoga intyg från Försvarsmakten.
  (You must attach a certificate from the Armed Forces confirming your service)

  Om beslut från Migrationsverket / Decision from the Swedish Migration Agency:

  Du behöver bifoga beslutet från Migrationsverket (alla sidor behövs).
  (You must attach the final decision given by the Swedish Migration Agency (all pages must be included).

  Om övrigt / Other:

  Du behöver så långt det är möjligt styrka dina skäl med intyg.
  (Attach any official documents that support your reason(s) for deferral.)

 • Indicate whether or not you must pay tuition fees
 • Indicate whether or not you have paid your tuition fees
 • Documents to support your application
 • If you have documents, please upload them
 • Om du får anstånd ska du spara beslutet. Ladda upp beslutet tillsammans med din anmälan till den termin då du ska börja utbildningen till www.antagning.se.

  If you are granted deferment please save the decision. Following your deferral, when you apply to begin your studies, you will need to upload the decision for deferral along with your new application to begin your studies at www.universityadmissions.se.

  Beslutet om anstånd med studiestart gäller när du anmäler dig till samma utbildning, på samma studieort och med samma studietakt.

  The decision of deferment only applies if you apply for the same studies/programme at the same university with the same study pace. 

 • Handling Agency