Beställning av e-blankett

formID_#113

 • Exempel på serie (UFV, IGP, IMBIM)
  • Beställningen omfattar:
  • Vad är en elektronisk blankett? 

   En elektronisk blankett är en webbaserad blankett som kan ersätta blanketter på papper. Den elektroniska blanketten kan publiceras på en webbplats, t.ex. på Medarbetarportalen eller på Studentportalen.

    

   Vad gör en elektronisk blankett? 

   Den utformas på ett sätt så att den samlar in den information som behövs för att t.ex. kunna handlägga ett studieadministrativt ärende (Ansökan om tillgodoräknande, Ansökan om studieavbrott m.m.). I blanketten kan man välja att göra vissa uppgifter obligatoriska så att en anmälan alltid är komplett när den inkommer till institutionens handläggare.

    

   Den elektroniska blanketten ”kopplas” ihop med diariet (W3D3) och ger på så sätt många möjligheter till en förenklad, rättssäker och rationell handläggning. Man kan t.ex. skapa beslutsmallar, aviseringsmeddelanden till både handläggare och studenter, automatiserade funktioner för enklare återsökning av ärenden m.m.

    

   Vad behöver du göra för att få en elektronisk blankett? 

   1. Du behöver vara användare i Uppsala universitets allmänna huvuddiarium (W3D3). Du ansöker om behörighet på registraturens webbplats.

   2. Du behöver tänka igenom vad det är du vill åstadkomma med blanketten (t.ex. en enklare hantering av ansökningar i studieadministrativa ärenden).

   3. Till din ansökan behöver du ladda upp en befintlig pappersblankett eller en skiss på hur blanketten du tänker dig ungefär kan se ut.

   4. Du behöver veta vilken information som måste hämtas in, hur den skall användas och vad den skall resultera i.

   När du gjort det så kan du skicka in en beställning så kommer du att bli kontaktad av en dokumenthandläggare som du arbetar tillsammans med tills den nya rutinen är på plats.

   Välkommen med din beställning!

   Dokumenthandläggarna