Ansökan om VFU-placering i utlandet

formID_#140

 • Ansökan om VFU-placering i utlandet

  Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 september för VFU-kurs under kommande vårtermin och senast den 1 mars för VFU-kurs under kommande hösttermin.

  Anvisade kurser för VFU-placering i utlandet är:

  Förskollärarprogrammet: VFU III. 

  Grundlärarprogrammet: VFU II.

  Ämneslärarprogrammet: VFU II

  K-KPU: VFU II

  KPU: VFU II

 • 1. Denna blankett vänder sig till studenter som ansöker om VFU-placering utomlands under nästa termin.

  Ansökan ska ha inkommit senast den 15 september för VFU-kurs under kommande vårtermin och senast den 1 mars för VFU-kurs under kommande hösttermin.

  Bilaga som innehåller personligt brev, skrivet enligt anvisningarna, ska bifogas för att ansökan ska kunna behandlas. 

 • 2. VFU-kurs som ansökan gäller

 • 3. Önskemål om placering

 • 4. Övriga upplysningar