Hemställan om undantag för examensövervakning med videotjänst

formID_#142

 • 1. Kontaktuppgifter

  Point of contact

   

   

 • 2. Uppgifter om examinationstillfället hemställan avser

  Information about the specific examination concerned

 • 3. Överväganden inför hemställan om undantag

  Elaboration on this specific examination and the need for camera surveillance

   

 • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän du fått en bekräftelse.

  NOTE! Please, wait for your confirmation before you close the browser.

 • Särskilt om övervakning av examination med videotjänst

  Utgångspunkten är att man inte skall bli övervakad i sitt hem eftersom det är ett intrång i den privata sfären. Det finns dock undantag och att säkerställa att en examination (motsv.) kan genomföras digitalt kan vara ett sådant undantag. Var medveten om att videoövervakning inte är en garanti mot att studenter kan agera vilseledande under examinationen. Därför bör du i första hand välja salstentamen och/eller former av examination som försvårar vilseledande åtgärder så mycket som möjligt.

  Om du ändå anser att examinationen behöver övervakas med videotjänst tänk först över detta:

  1. Underrätta studenter senast 14 dagar i förväg om att tentamen kommer att vara digital så att de hinner förbereda och/eller anskaffa utrustning.

  2. Meddela studenterna att du kommer att vara närvarande i videotjänsten under tentamen.

  3. Meddela studenterna om att du (tentamensvakt motsv.) kommer att finnas tillhands för frågor etc. men också för att övervaka så att inte vilseledande förekommer.

  4. Meddela studenterna om att de skall placera sina webbkameror så att deras aktiviteter under examinationen syns i bild men att de i övrigt väljer kameravinklar där annat privat inte syns.

  5. Meddela studenterna att streamade videoupptagningar inte sparas.

  Ta även del av informationen här.