Kontaktperson för arkiv/registratorsrollen

formID_#134

 • Viktig information. Läs nedan text innan du fyller i blanketten:

  Universitetsgemensamma, administrativa stödroller på institutionsnivå avspeglar den basadministration som utförs vid institutioner inom olika sakområden. Ett av dessa sakområden är arkiv/registratur.

  I arkiv- och registratorsrollen ingår bland annat att vara kontaktperson gentemot universitetsförvaltningens arkiv och registratur.

  Detta kan du anmäla via denna webblankett.

  OBS!

  • Du måste ha prefektens (eller motsvarande chefs) godkännande innan du anmäler dig som kontaktperson.
  • Du kan vara kontaktperson för både registratur och arkiv eller någon av de två.
  • Flera personer kan inneha rollen och därmed vara kontaktpersoner. Varje kontaktperson ska då göra en egen anmälan.
  • Du kan vara kontaktperson för flera institutioner.
 • Uppgifter om dig som kontaktperson:

 • Kom ihåg:

  När du trycker på "Skicka in", stanna kvar på sidan tills du automatiskt blir omdirigerad till en tacksida. Först när du ser tacksidan har din blankett skickats in.