Anmälan om skada på/förlust av egendom m.m. vid Uppsala universitet - Säkerhetsavdelningen

formID_#131

 • Information

  Så snart en institution/motsvarade får kännedom om skada på egendom, följdskada, skadeståndsansvar eller skada på konst-/museala föremål ska en skadeanmälan snarast upprättas.

  Anmälan måste skickas inom en månad från det att skadan uppstår alternativt upptäckts (det alternativ som är närmast överensstämmande) för att ersättningsnivån inte ska påverkas på grund av dröjsmål.

  Om anmälan skickas in senare än en månad från skadedagen eller upptäckten, gör Kammarkollegiet avdrag med 20 % på ersättningsnivån.

  Vid en uppkommen skada är det institutionen/motsvarande som står för självrisken. Vid följdskada utgår ingen självrisk.

   

  Vad händer efter att anmälan har gjorts?

  1.Säkerhetsavdelningen anmäler till Kammarkollegiet för Uppsala universitet

  Skadeanmälan går till Säkerhetsavdelningen som anmäler skadan till Kammarkollegiet.
  När en skada som ingår i verksamhetsförsäkringen har anmälts till Kammarkollegiet, startar Kammarkollegiet ett försäkringsärende.

  Säkerhetsavdelningen hanterar fortlöpande kontakten med Kammarkollegiet så länge försäkringsärendet pågår.

   

  2. Kontaktperson för skadedrabbad institution/motsvarande

  Så snart Kammarkollegiet har svarat på mottagen anmälan från Uppsala universitet (genom Säkerhetsavdelningen), kontaktas kontaktpersonen för den skadedrabbade institutionen av Säkerhetsavdelningen. Så länge försäkringsärendet pågår hos Kammarkollegiet kommer Säkerhetsavdelningen och kontaktpersonen att ha återkommande kontakt med varandra.

   

  Säkerhetsavdelningen biträder skadedrabbad(e) institution(er)/motsv. med:

  -information om vilken egendom som Kammarkollegiet bedömt kan återställas mot ersättning från verksamhetsförsäkringen.

  -insamling av underlag för att ersättning ska betalas ut.

   

  I bedömningen av om ersättning betalas ut, ingår bland annat att skadehändelsen har varit oförutsedd och att kostnader för till exempel reparation eller återanskaffning av utrustning/material är skäliga. Det är därför viktigt att i möjligaste mån dokumentera skador som uppstått (till exempel genom att fotografera) samt spara underlag (till exempel offerter eller fakturor) på eventuell reparation/återanskaffning av utrustning/material som gått förlorat på grund av skadan.

 • 1. Kontaktperson för anmälan

 • 2. Uppgifter om anmälan

 • Typ av egendom som skadan gäller för:
 • 3. Ladda upp dokument

  • 4. Handläggande avdelning