Ansökan om omregistrering på kurs vid Teologiska institutionen

formID_#092

Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen. (Du kan inte söka kursen igen via antagning.se om du redan har en kursregistrering. Har du däremot gjort ett "tidigt avbrott", inom tre veckor från kursstart, kan du söka kursen på nytt.)

Du som önskar omregistrera dig på en kurs ska före kursstart ansöka om detta genom formuläret nedan.

För att du ska kunna bli omregistrerad måste kursen gå den termin du vill omregistrera dig. I kurskatalogen på www.uu.se kan du se om och i så fall när kursen ges. Undantag från denna regel kan ibland göras för vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning.

 

Observera att du inte är garanterad att få omregistrera dig. Alla omregistreringar görs i mån av plats. Det kan hända att det blir så fullt på kursen att du inte kan få omregistrera dig den termin som du helst vill. Du har dock rätt att slutföra en kurs inom två år från det att du påbörjade den.

 

Om din ansökan bifalls sker omregistrering i allmänhet veckan före kursstart.

Kontakta vid behov Teologiska institutionens expedition. 

 

 

  • Jag ska:
  • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

    Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.