Ansökan om studieuppehåll från civil- och högskoleingenjörsprogram

formID_#076

Ansökan om studieuppehåll från civil- och högskoleingenjörsprogram

Om du av särskilda skäl behöver ett uppehåll från ditt utbildningsprogram en termin/ett läsår kan du ansöka om ett studieuppehåll.

Vad innebär särskilda skäl?

Exempel på vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS 2016:1) Det kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. föräldraledighet, militär utbildning eller studentfackligt uppdrag. Du behöver styrka dina skäl med ett intyg.

Vad innebär ett studieuppehåll?

Om du blir beviljad ett studieuppehåll har du platsgaranti på ditt program när du ska återuppta dina studier. Om du gör ett uppehåll utan att ha fått uppehållet beviljat kan du endast återta dina studier i mån av plats.

Hur återupptar jag mina studier?

Återkomst görs genom en anmälan till kurser på Antagning.se, innan 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

 

  • Personuppgifter

  • Avser svenskt personnummer eller ett s.k. T-nummer (ett identitetsnummer du får av universitetet om du saknar svenskt personnummer).
  • Tilltalsnamn och efternamn.
  • Uppgifter om studieuppehållet

  • Tecken kvar
    • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

      Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.