Rådfrågning/beställa informations-/utbildningstillfällen inom arkiv

formID_#031

  • Här kan du eller din institution/avdelning/motsvarande ställa frågor, beställa informations-/utbildningstillfällen eller få råd mm gällande arkivläggning, arkivvård, arkivredovisning mm, ex. Hur fungerar det i praktiken med arkivering inom Uppsala universitet? 

    Informationssida - Uppsala universitets arkiv

    Lathund - Arkivläggning vid institutioner,  Så här gör du!

  • Beskriv vad du behöver hjälp med.