Ansökan om tillgodoräkning av del av kurs - Institutionen för arkeologi och antik historia

formID_#123

 • För- och efternamn / First and last name
 • ÅÅÅÅ-MM-DD-NNNN / YYYY-MM-DD-NNNN
 • Fyll i kurskod, kursnamn, delkursnamn och antal högskolepoäng / Fill in course code, course name, sub-course name and number of higher edcucation credits
 • Fyll i kurskod, kursnamn, delkursnamn och antal högskolepoäng / Fill in course code, course name, sub-course name and number of higher education credits
 • 250 Tecken kvar
  Var kortattad och saklig / Be concise and objective
 • Download
  Ladda upp KURSPLANER här. (Kurskod måste överensstämma med kurskoden på registerutdraget / Upload COURSE PLANS here. Course code must match the course code on the trascript)
 • Download
  Om inte litteraturlista finns med i kursplanen, bifoga den här. / If the reading list is not includet in the course plan, attach it here.
 • Download
  Ladda upp registerutdrag om avklarade kurser här / Uplod transcript on completed courses here