Anmälan om evenemang vid Uppsala universitet

formID_#115
Vi kan inte garantera funktionen vid användningen av Mac/Safari, eventuella buggar är under utredning.
Vänligen använd PC.

 • Evenemangsarrangören ska fylla i anmälan om riskbedömning senast 10 arbetsdagar före evenemanget. Säkerhetsavdelningen gör sedan en riskanalys och bedömer behovet av säkerhetshöjande åtgärder för evenemanget.

  Kostnader för eventuella säkerhetshöjande åtgärder faktureras arrangören.

 • 1. Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör och allmän information om evenemanget

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • 1. Vid internfakturering räcker ref.nr. 2. Vid externfakturering skriv alla adressuppgifter samt organisationsnummer
 • Tecken kvar
 • Deltagare vid evenemanget:

  (möjlighet att ange flera kategorier)

 • Tecken kvar
 • 2. Riskbedömning

 • Kryssa för en eller flera av rutorna nedan enligt din egna bedömning
 • 3. Genomförandet av evenemanget

 • Kryssa för en eller flera av rutorna som är relevanta för det aktuella evenemanget
 • 4. Särskilda säkerhetsåtgärder

 • Kryssa för en eller flera av rutorna som är relevanta för det aktuella evenemanget
  • I universitetets lokaler anordnas ett stort antal evenemang (besök, möten, föreläsningar, konferenser, konserter m.m.). De kan vara öppna för allmänheten eller endast för inbjudna åhörare eller gäster.

    

   Det är viktigt att information om förestående evenemang når säkerhetsavdelningen i god tid, så att enheten kan skapa en samlad bild av vad som pågår i form av evenemang på hela universitetet. Syftet är att säkerställa att evenemang kan genomföras ordnat och på ett tryggt och säkert sätt för evenemangsdeltagare, universitetets personal och studenter och utan störningar eller åverkan i våra lokaler.

    

   Ett enskilt evenemang behöver inte vara kontroversiellt om det inte samtidigt pågår ett annat med motsatt budskap i lokalen bredvid. Vid tillfällen som dessa kan man i god tid diskutera lösningar så att båda evenemangen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

    

   Vid evenemang där inbjudna gäster har ett eget personskydd gäller det skyddet endast den personen/sällskapet - inte universitetets personal, studenter eller lokaler.

    

   En högriskpersons hotbild kan överföras till universitetets personal, studenter, evenemangsdeltagare och egendom. Vid sådana evenemang kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga i form av väktare/ordningsvakter från universitetets avtalade bevakningsföretag. Kostnader för eventuella säkerhetshöjande åtgärder faktureras arrangören.

    

   Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. reglerar om det planerade evenemang är tillståndspliktigt eller ej. Om evenemanget är tillståndspliktigt, tänk på att ansöka i god tid p.g.a. att polismyndigheten handläggningstid kan variera beroende på arbetsbelastning.

    

   Vid akut behov av väktarstöd - ring universitetets larmnummer: 018 - 471 25 00.