Institutionen för kulturantropologi och etnologi - Ansökan om tillgodoräknande

Blankettnr: 516

Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs. I kursplanen kan du se kursens mål som ska vara uppfyllda. Om du ansöker om tillgodoräknande för flera kurser behöver du skicka in en ansökan för varje kurs.

 

Så här ansöker du om tillgodoräknande

 1. Om du vill tillgodoräkna dig del av kurs oavsett om tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid svenska universitet/högskolor eller kurser lästa vid utländska universitet ansöker du via denna blankett.
 2. Om du vill tillgodoräkna hel kurs oavsett om tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid svenska universitet/högskolor eller kurser lästa vid utländska universitet ansöker du istället till Examensenheten via länkarna under rubriken Ansökningsblanketter på sidan Tillgodoräknande.

Glöm inte att

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda.
 • Bifoga dokument som styrker tidigare studier. Du behöver bifoga kursplaner, litteraturlistor, registerutdrag (betyg) på att kurserna/momenten är avklarade.
 • Vid en ansökan hos examensenheten följer du instruktionerna i deras blankett.

 

Kontakt för frågor om ansökningsprocessen: 

kursadm@antro.uu.se

 

 

 

 • Om du ska tillgodoräkna dig hel kurs vänder du dig direkt till examensenheten. Du finner information om hur du ansöker om tillgodoräknande på sidan Tillgodoräknande på studentingången.


 • Om du läser en fristående kurs vid institutionen behöver du ange vilken fristående kurs du läser samt kurskoden för denna. 

  Du hittar samtliga kurser med tillhörande kurskoder i universitetets utbildningskatalog som du kan nå här: https://www.uu.se/utbildning/sok?query=*&startAtHit=0&selectedType=coursesAndProgrammes 

  Om du inte hittar kursen namn och kurskod i katalogen, vänligen kontakta institutionen innan du fortsätter fylla i din ansökan.

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
                     • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

                      Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.