Sociologiska institutionen - Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs

Blankettnr: 572

Läs noga igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att få tillgodoräkna dig tidigare studier som del av din utbildning vid Uppsala universitet måste du vara antagen till vid Uppsala universitet samt ansöka om tillgodoräknande. Ansökan ska lämnas in i god tid före kursstart för den kurs vid Uppsala universitet som du vill tillgodoräkna dig mot tidigare studier.

Tillgodoräknanden sker kurs mot kurs. Om du vill tillgodoräkna dig flera kurser ska du skicka in en ansökan för varje kurs. Den tidigare kursen och kursen från Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet ska motsvara varandra för att ansökan ska kunna beviljas. Säkerställ detta genom att granska båda kursernas kursmål och litteraturlistor. Därtill krävs intyg som visar godkänt resultat på den tidigare kursen. Ett beslut om tillgodoräknande, oavsett bifall eller avslag, gäller endast för Uppsala universitet, ej för andra lärosäten.

Denna blankett gäller endast för studenter på Sociologiska institutionen som vill tillgodoräkna sig del av kurs. Tillgodoräknande av hela kurser och alla utländska studier handläggs av Enheten för studieadministration, vilka du vänder dig till om du vil tillgodoräkna dig en hel kurs eller utländska studier.

Så här fyller du i blanketten:

1)    Klicka i att du har läst och förstått all information, inklusive dessa instruktioner, om tillgodoräknande

2)    Fyll i det du studerar just nu

3)    Fyll i dina kontaktuppgifter

4)    Ange den kurs på Sociologiska institutionen som du vill tillgodoräkna dig del av

5)    Ange momentet/delen som du vill tillgodoräkna dig

6)    Ange den kurs som du tidigare läst och anser motsvara del av ovanstående sociologikurs

7)    Bifoga efterfrågade dokument, studieintyg och kursplan med tillhörande litteraturlista för tidigare studier

Glöm inte att:

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.
Bifoga alla efterfrågade dokument.

För frågor om tillgodoräknanden, vänliga kontakta:
info@soc.uu.se

 • Om du ska tillgodoräkna dig hel kurs vänder du dig direkt till examensenheten. Du finner information om hur du ansöker om tillgodoräknande via deras hemsida som du finner här.

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
                     • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

                      Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.