Juridiska institutionen - Ansökan om dispens från förkunskapskrav

Blankettnr: 629

Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Om du inte uppfyller behörighetskraven till den kurs du är antagen till kan du ansöka om dispens. Vid ansökan görs en bedömning om möjligheten att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll utan att uppfylla behörighetskraven. 

Dispens från behörighetskrav kan i undantagsfall beviljas vid särskilda skäl. Kontakta en studievägledare om du har frågor kring din studiegång. Studievägledningen kan också ge dig information om vilka typer av stöd som erbjuds studenter vid Uppsala universitet.

För mer information om dispensansökan, se juridiska institutionens hemsida:

 https://www.jur.uu.se/utbildning/student/behorighetskrav-och-dispensnamnden/ 

Glöm inte att:

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda.
 • Motivera varför du ska beviljas dispens och beskriv hur du planerar att ta igen missade poäng/moment
 • Ladda upp eventuella intyg

 

Kontakt för frågor om ansökningsprocessen: 

 studievagledare-jur@uu.se 

 

 

 • Tecken kvar
   • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

    Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.