Filosofiska institutionen - Anmälan om studieavbrott

Blankettnr: 498

Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Om du inte har för avsikt att fortsätta dina studier ska du anmäla studieavbrott på programmet. Har du gjort ett avbrott på programmet kan du inte fortsätta dina studier eller slutföra oavslutade kurser inom programmet. Därför är det viktigt att du avvaktar att anmäla studieavbrott till det att de kurser som du väntar på resultat för är inrapporterade och klara


Om du senare vill återuppta dina studier måste du ansöka om en plats på programmet på nytt.

Studieavbrottet kommer gälla från det datum som du har gjort anmälan. Det betyder att du inte kan slutföra påbörjade kurser.

 

Glöm inte att

  • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda.
  • Försäkra dig om att du vill avregistreras från programmet. Vid kortare uppehåll i studierna och om du har för avsikt att fortsätta dessa kan du i stället ansöka om studieuppehåll eller anmäla frånvaro.
  • Det kan vara viktigt att meddela studieavbrott till exempelvis CSN, A-kassan och Migrationsverket. 
  • Du kommer att motta ett e-postmeddelande som uppmanar dig att bekräfta studieavbrottet genom att kontakta oss från e-postadressen som tillhör ditt studentkonto. 

 

Kontakt för frågor om ansökningsprocessen: 

 Filosofiska institutionen 

 

 

  • Tecken kvar
  • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

    Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.