Institutionen för kulturantropologi och etnologi - Anmälan om återgång till studier

Blankettnr: 517

Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Om du har blivit beviljad studieuppehåll och anmäler återgång till studier senast det datum som är markerat i beslut om beviljande av studieuppehåll är du garanterad en plats på utbildningsprogrammet den termin som är specificerad i beslutet.

Om du har varit frånvarande eller anmält studieavbrott kan du endast återuppta dina studier i mån av plats.

 

Glöm inte att

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda.
 • Ange om du har blivit beviljad studieuppehåll eller inte.

 

Kontakt för frågor om ansökningsprocessen: 

kursadm@antro.uu.se

 

 


 • Om du läser en fristående kurs vid institutionen behöver du ange vilken fristående kurs du läser samt kurskoden för denna. 

  Du hittar samtliga kurser med tillhörande kurskoder i universitetets utbildningskatalog som du kan nå här: https://www.uu.se/utbildning/sok?query=*&startAtHit=0&selectedType=coursesAndProgrammes 

  Om du inte hittar kursen namn och kurskod i katalogen, vänligen kontakta institutionen innan du fortsätter fylla i din ansökan.

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

  Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.