Testsida för olika formulär

Den här Siten kan användas som bas för test av olika formulär.

Jacob feb 2019

 • 1. Kontaktuppgifter

   

 • För- och efternamn
 • Med forskningshuvudman avses en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs.
 • Mobiltelefon.
 • 2. Uppgifter om projekt

 • Se förklaring i hjälptexten (håll markören över frågetecknet).
 • Ange ett namn som identifierar det unika projektet.
 • Besrkiv korfattat projektets ändamål, omfattning och varför behandling av dataset är nödvändigt för studien.
 • Ladda upp etikprövningen för studien.
 • 3. Skicka in ansökan

 • Information och villkor för behandling av dataset vid SciLifeLab

  Behandling av dataset vid SciLifeLab görs under de förenade forskningshuvudmännens ansvar.

  Providing capabilities for life science

  SciLifeLab, Science for Life Laboratory, is an institution for the advancement of molecular biosciences in Sweden. We are funded as a national research infrastructure by the Swedish government. Our organization leverages the unique strengths of individual researchers across Sweden into a focused resource for the life science community. We provide access for thousands of researchers to the cutting-edge instrumentation and deep scientific expertise necessary to be internationally competitive in bioscience research. This infrastructure is supported and developed by our research community, including internationally recognized experts in life science and technology. Our facilities and expertise create a unique environment for carrying out health and environmental research at the highest level.

  SciLifeLab started out in 2010 as a joint effort between four universities: Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University and Uppsala University. Today, we support research activities at all major Swedish universities.

   

  More information

  SciLifeLab Infrastructure – technologies and expertise services available to Swedish researchers
  SciLifeLab Research Community – research groups (> 150) and collaborative networks