Testsida för olika formulär

Den här Siten kan användas som bas för test av olika formulär.

Jacob feb 2019

 • 1. Kontaktuppgifter

   

 • 2. Uppgifter om projekt

 • Serviceprojekt Extern användare uppdrar åt SciLifeLab-enhet att behandla persondata i enlighet med överenskommet uppdrag Internt projekt / löpande arbete Anställd vid SciLifeLab-enhet (inom det delade personuppgiftsansvaret) behandlar personuppgifter som en del av arbetets Extern personuppgiftsbehandling på uppdrag av SciLifeLab SciLifeLab köper in tjänst från extern part som inkluderar personuppgiftsbehandling.
  • 3. Skicka in ansökan

  • Information och villkor för behandling av dataset vid SciLifeLab

   Behandling av dataset vid SciLifeLab görs under de förenade forskningshuvudmännens ansvar.

   Providing capabilities for life science

   SciLifeLab, Science for Life Laboratory, is an institution for the advancement of molecular biosciences in Sweden. We are funded as a national research infrastructure by the Swedish government. Our organization leverages the unique strengths of individual researchers across Sweden into a focused resource for the life science community. We provide access for thousands of researchers to the cutting-edge instrumentation and deep scientific expertise necessary to be internationally competitive in bioscience research. This infrastructure is supported and developed by our research community, including internationally recognized experts in life science and technology. Our facilities and expertise create a unique environment for carrying out health and environmental research at the highest level.

   SciLifeLab started out in 2010 as a joint effort between four universities: Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University and Uppsala University. Today, we support research activities at all major Swedish universities.

    

   More information

   SciLifeLab Infrastructure – technologies and expertise services available to Swedish researchers
   SciLifeLab Research Community – research groups (> 150) and collaborative networks