Ansökan om tillgodoräknande inom lärarprogrammen

Jan 2018

 • 1. Kontaktuppgifter

 • ÅÅMMDD-NNNN (10 siffror)
 • Om du läser vid Campus Gotland kryssar du i rutan.
 •  2. Uppgifter om kurser du vill ersätta inom det program du läser. Kursens innehåll ser du i kursplanen.

 • Välj vilken av våra kurser du vill ersätta.
 • 3. Uppgifter om kursen eller den arbetslivserfarenhet du vill tillgodoräkna dig

  Observera att du bara kan tillgodoräkna dig en kurs eller en delkurs som du läst och fått godkänd!

 • Ange vid vilket/vilka lärosäten du läst kursen du vill ersätta alternativt bifoga arbetsgivarintyg (se punkt 8).
 • Fyll i kurskod, kursnamn, hp och lärosäte där du läst kursen.
 • 4. Övriga upplysningar

 • Var kortfattad och saklig.
 • 5. Kursplaner

 • Download
  Ladda upp kursplanerna här. Kurskod måste överensstämma med kurskoden på registerutdrag. (pdf, doc, docx) Går även bra att använda Drag And Drop
 • 6. Litteraturlista

 • Download
  Om litteraturlistan inte finns med i kursplanen bifogar du den här. (pdf, doc, docx) Går även bra att använda Drag And Drop
 • 7. Registerutdrag

 • Download
  Behöver bara bifogas om kurserna är lästa vid andra lärosäten. (pdf. doc. docx.) Går även bra att använda Drag and Drop
 • 8. Intyg

   

  Om du har yrkeserfarenhet ska du ladda upp:

  - Kompetensbeskrivning

  - Tjänstgöringsintyg

  - Eventuella övriga handlingar som styrker kompetensen

 • Download
  pdf. doc. docx. Går även bra att använda Drag and Drop
 • Tillgodoräknande

  Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola.

  Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

  Vid Uppsala universitet gäller enligt Rektors beslut 1993-07-01 och 2008-02-19 följande lokala bestämmelser om tillgodoräknande av studier:

  A. YRKESEXAMINA

  1. Vill man tillgodoräkna sig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Man vänder sig i det här fallet direkt till sin ämnesinstitution.
  2. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs fattas av berörd fakultetsnämnd (motsvarande) med ev. vidaredelegation.
  3. Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av examensenheten inom Studentavdelningen.

  B. GENERELLA EXAMINA

  1. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av kurs fattas även här av den lärare som är examinator på kursen. Samma förfarande som i fall l ovan.
  2. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av en generell examen (hel kurs) fattas på delegation från Rektor av examensenheten inom Studentavdelningen. Man vänder sig direkt till examensenheten med sin ansökan.
   Undantag: Tillgodoräknande som hel kurs i statskunskap, nationalekonomi och juridik handläggs direkt på respektive institution.

  Ska du studera utomlands? Tänk då på att få bevis över avslutade kurser i original, samt annat material som kursplaner, kurshandböcker etcetera, med dig hem.