Ansökan om tillgodoräknande inom lärarprogrammen

formID_#139

 • Om du har relevanta studier eller andra erfarenheter för ditt program med dig sedan tidigare så kan du ansöka om att få kurserna prövade för tillgodoräknande i programmet.

  Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning
  skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet.

  Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du
  fyller i fälten.

  När du har fyllt i blanketten, tryck därefter på "Skicka in ansökan". Du blir då omdirigerad till en tacksida där du blir informerad om vilket ärendenummer ditt ärende tilldelats (anges i formen UTBVET-202x/XXXX)  som du bör spara. Det är detta ärendenummer Uppsala universitet kommer att behandla din ansökan under.

  Det finns tre olika typer av tillgodoräknanden:

  1. Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig direkt till ämnesansvarig institution.


  2. Tillgodoräknande av utbildning som lästs vid utländskt universitet. Ansökan sker till Uppsala universitets Examensenhet. För frågor rörande tillgodoräkning av utländska meriter kontakta Examensenheten.


  3. Tillgodoräknande av hel kurs inom program. Ansökan sker via blanketten nedan.

 • 1. Kontaktuppgifter

 • 2. Uppgifter om kursen du vill ersätta inom det program du läser.

  Ange den kurs som är inom programmet (som du inte har läst)

  Kursens innehåll ser du i kursplanen.

 • 3. Typ av tidigare erfarenheter som du vill tillgodoräkna dig.

 • 4. Uppgifter om dina tidigare erfarenheter som du vill tillgodoräkna dig.

       • 5. Övriga upplysningar