Anmälan till informationstillfällen i W3D3-diariet

formID_#015

 • Det finns olika informationstillfällen att anmäla sig till.

  Nedan beskrivs de olika tillfällena och anmälan fyller du i under fliken "Anmälan"

   

  Tillfälle 1

  Nybörjare/sällananvändare (tidsåtgång ca 90 min)

  Där går vi igenom: Grundläggande för att registrera ett nytt ärende, Hur vi får in handlingar i ett befintligt ärende, hur vi söker fram ärenden/handlingar samt hur man laddar in handlingar från bl.a tilläggsprogrammet Office Add In

  Tillfälle 2

  Office-Add In  (tidsåtgång ca 30 min)

  Är ett extra genomgångstillfälle för enbart hur det går till att ladda in handlingar från  bl.a  Outlook (e-posten) samt övriga Office-program 

  Tillfälle 3

  Frågetillfälle/Drop In 

  Här kan du komma och ställa frågor kring diarieföring, allmän handling, webblanketter, utlämnande, sekretess mm.

 • ÖVRIG INFORMATION

  Det är alltid bra att du tar del av informationen på vår webbplats i medarbetarportalen under rubriken Stöd och Service/Diariet-W3D3, innan du kommer till något av informationstillfällena.

  En behörighet till diariesystemet W3D3-diariet är också bra att ha. Du kan enkelt söka behörighet HÄR

 • Skriv ut hela institutionens namn eller motsvarande. Ej förkortning eller siffror (kostnadsställe)
 • *Nybörjare: - Grundläggande för att registrera ett nytt ärende, få in handlingar och att söka i diariet. Går även igenom hur man laddar in handlingar från bl.a tillägssprogrammet Office Add In

  *Office-Add In: - Enbart hur det går till att ladda in handlingar från bl.a e-posten samt hur du installerar programmet.

  *Frågetillfälle: W3D3-diariet - utifrån era frågor gällande diarieföring, allmän handling, dokumenthantering mm

 • Var vänlig och stäng INTE ner webbläsaren, innan du fått en bekräftelse på mottagen anmälan på bildskärmen.