Ansökan om tillgodoräkning av del av kurs — Institutionen för moderna språk

formID_#069

 • ÅÅÅÅ-MM-DD-NNNN
 • Fyll i kurskod, kursnamn, delkursnamn och antal högskolepoäng.
 • Fyll i kurskod, kursnamn, delkursnamn, antal högskolepoäng och vilket lärosäte du läst kursen.
 • Var kortfattad och saklig.
 • Download
  Ladda upp kursplaner här. Kurskod måste stämma överrens med kurskoden på registerutdrag.
 • Download
  Om litteraturlista inte finns med i kursplanen bifogar du den här.
 • Download
  Ladda upp registerutdrag om avklarade kurser här.