Ansökan om tillgodoräknande för del av kurs vid Institutionen för nordiska språk

formID_#078

Ansökan om tillgodoräknande för del av kurs

Om du vill ansöka om tillgodoräknande för del av kurs vid institutionen använder du denna blankett.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om tillgodoräknande kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer.

 

******************************************************************************************************************************************************

Academic credit transfer

If you wish to apply for a credit transfer from a course you have previously completed, please use this form.

Appeals

If you are denied the credit transfer, the decision may be appealed to the Higher Education Appeals Board (Överklagandenämnden för högskolan). The Uppsala University Registrar, registrator@uu.se must receive the appeal within three weeks from the decision. State which decision you wish to appeal and its registration number. The appeal will be registered at Uppsala University and then sent to the Higher Education Appeals Board that will decide in the appeal. 

 

 

Contact at the department / Kontakt, handläggande institution:

Rigmor.moberg@nordiska.uu.se 

 

 • ÅÅÅÅMMDD-NNNN / YYYYMMDD-NNNN
 • Fyll i kurskod, kursnamn, modulnamn på kursdelen och antal högskolepoäng / Please state the course code, name, module name and number of credits
 • Fyll i kurskod, kursnamn, modulnamn på kursdelen, antal högskolepoäng och vid vilket lärosäte du läst kursen / Please state the course code, name, number of credits, module name, and name of university where you studied
 • Om du vill tillgodoräkna poäng från andra lärosäten än Uppsala universitet måste du bifoga följande / If you wish to transfer credits from universities other than Uppsala University please include the following in your application:

 • Download
  Observera att kurskoden måste stämma överrens med kurskoden på registerutdraget / Please note that the course code must correspond to the one stated in your transcript of records
 • Download
  If the litterature list is not included in the syllabus, please upload it here / Om litteraturlista inte finns med i kursplanen ladder du upp den här
 • Download
  Upload your transcript of records here. The passing grade and credits for the course part you wish to transfer needs to be clearly stated / Ladda upp ditt registerutdrag här. Den avklarade modulen, med högskolepoäng och betyg, måste framgå tydligt.
 • Var kortfattad och saklig / Please be brief
 • Observera: När du väl skickar in en ifylld blankett, vänligen vänta på att bli omdirigerad till en tacksida. På tacksidan blir du informerad om ditt ärendenummer. Först när du kommit till tacksidan och tilldelats ett ärendenummer har din ansökan mottagits av Uppsala universitet.

  Please note: When you send in a completed form, please stay on the page until you are redirected. Once redirected you will be given a case-ID number for your application. When you have been redirected and given a case-ID number Uppsala University has received your application.