Anmälan om studieavbrott vid Sociologiska institutionen

formID_#072

Interruption of studies

If you want to terminate your studies, you should report it to the department through this form. If you wish to finish a course first, you should do so before reporting the break. If you want to resume your studies on the programme after reporting a break, you will need to re-apply through www.universityadmissions.se

Do you want to make a temporary break in your studies?  

Apply for an academic leave of absence by filling in the designated form, HERE

 

**********************************************************************************************************************

Studieavbrott

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram så ska du anmäla studieavbrott. Om du önskar avsluta någon kurs innan ditt avbrott måste du göra det innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna? 

Ansök om studieuppehåll via särskild blankett, HÄR

 

Contact at the department / Kontakt, handläggande institution:

info@soc.uu.se

 

 
 • Anmälan om studieavbrott  

  Om du vill avbryta dina studier vid Sociologiska institutionen och anmäler det genom att fylla i det blanketten på denna sida. 

  Vad händer när du har skickat in din anmälan om studieavbrott:

  När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen. 

  Studievägledaren avregistrerar dig från programmet och skickar en bekräftelse till den e-postadress du angivit.

   

  Glöm inte att

  • Kontrollera att du har fyllt i korrekta kontaktuppgifter
  • Försäkra dig om att du vill avregistreras från programmet

   

  Kontaktpersoner (för frågor om studieavbrott eller ansökningsprocessen): 

  info@soc.uu.se

 • Anges som ÅÅÅÅMMDD
 • Om socionomprogrammet, ange även Uppsala eller Gotland.